Wat is er nodig voor het verminderen van galm of verbeteren van de akoestiek?

 

Moderne bouw en dito inrichting heeft het gevolg dat ruimtes meer zijn gaan galmen en de verstaanbaarheid achteruit is gegaan. De zware gordijnen van vroeger zijn vervangen door lichtere varianten of vitrage. De vloerbedekking is vervangen door hard laminaat, vinyl of parket. Boekenkasten en andere grote kasten zijn vervangen door open of helemaal geen kasten. Veel wanden en plafonds zijn strak afgewerkt.

Dit heeft als gevolg dat de energie die geluid heeft, niet genoeg wordt verminderd maar in de ruimte aanwezig blijft in de vorm van galm. Bent u alleen thuis merkt u het aan het doorklinken van geluid. Bent u in gezelschap, merkt u dat iedereen probeert boven de nagalm uit te komen, met als gevolg dat er nog harder wordt gepraat en er nog meer galm ontstaat.

Om dit op te lossen zijn er meerdere mogelijkheden:

* Uw huis weer inrichten zoals vroeger…………………………(als uw smaak het toelaat)

* Zoveel mogelijk ramen en deuren naar buiten openzetten………………….(in de lente en zomer heel graag, maar wat in de winter?)

* Er rekening mee houden bij het ontwerp van de ruimtes…………………… (bepaalde vormen van een ruimte geven meer galm dan andere vormen. Een ruimte van 3 bij 3 bij 3 meter zal meer galmen dan een ruimte van 4,1 bij 2,3 bij 2,7 meter)

* Het aanbrengen van akoestische materialen……………..KLINKT GOED!